+358 40 1259 291

AIRBNB vs. Pitkäaikainen vuokraus. Kumman valitset?

29 tammi, 2024 - Kirjoittaja: Janne Immonen

Airbnb vs. Pitkäaikainen Vuokraus: Kumman Valitsen?

Kun astumme asuntosijoittamisen maailmaan, yksi tärkeimmistä päätöksistä, johon törmäämme, on valinta Airbnb-vuokrauksen ja pitkäaikaisen vuokrauksen välillä. Molemmilla strategioilla on omat etunsa ja haasteensa, ja sijoittajan on tärkeä ymmärtää näiden eroavaisuudet ennen päätöksen tekemistä.

Airbnb-vuokrauksen hyödyt ja haasteet

Airbnb-vuokraus on kiistatta houkutteleva vaihtoehto monille sijoittajille. Sen suurimpiin etuihin kuuluu potentiaalisesti korkea tuotto, erityisesti suosituilla turistialueilla tai suurkaupungeissa. Airbnb-asunnoissa vuokrat voivat olla perinteistä vuokra-asuntoa korkeammat, erityisesti lyhytaikaisissa vuokrasuhteissa.

Toisaalta Airbnb-vuokraus vaatii aktiivista hallinnointia ja markkinointia. Vuokralaisten vaihtuvuus on korkea, ja sijoittajan on jatkuvasti etsittävä uusia asiakkaita sekä pidettävä yllä asunnon kuntoa ja palvelutasoa. Lisäksi sesonkivaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi vuokraustuloihin, jolloin tulovirta ei ole yhtä ennustettavaa kuin pitkäaikaisvuokrauksessa.

Pitkäaikaisen vuokrauksen vakaat tulot

Pitkäaikainen vuokraus tarjoaa puolestaan vakautta ja ennustettavuutta. Kun sopiva vuokralainen on löytynyt, vuokratulot ovat yleensä tasaisia ja ennakoitavia, ja vuokrasuhteet voivat kestää vuosia. Pitkäaikaisvuokraus on myös vähemmän työlästä hallinnoida, koska vuokralaisten vaihtuvuus on huomattavasti pienempi.

Toisaalta pitkäaikaisvuokrauksen tuotto voi jäädä alhaisemmaksi kuin Airbnb-vuokrauksessa, ja markkina-arvon nousu ei välttämättä ole yhtä nopeaa. Sijoittajan on myös oltava valmis kohtaamaan vuokralaisten mahdolliset maksuongelmat ja asunnon ylläpidon haasteet.

Kumpi on parempi sijoitusstrategia?

Valinta Airbnb-vuokrauksen ja pitkäaikaisen vuokrauksen välillä riippuu useista tekijöistä, kuten sijoittajan aikaresursseista, riskinsietokyvystä ja sijoituskohteen sijainnista. Molemmissa strategioissa on potentiaalia hyvään tuottoon, mutta niiden hallinnointi ja riskiprofiilit eroavat toisistaan.

Airbnb-vuokraus voi tarjota korkeampia tuottoja ja joustavuutta, mutta se vaatii enemmän aikaa ja vaivaa. Pitkäaikainen vuokraus on vähemmän työlästä ja tarjoaa vakaita tulovirtoja, mutta sen tuotto voi jäädä alhaisemmaksi.

Lopulta valinta riippuu siitä, mitä sijoittaja etsii: aktiivisempaa osallistumista ja potentiaalista korkeampaa tuottoa vai vakaampaa ja vähemmän aikaa vievää sijoitusstrategiaa. On tärkeää arvioida omaa tilannetta ja tavoitteita huolellisesti ennen päätöksen tekemistä.


Olipa valintasi mikä tahansa, tärkeintä on tehdä perusteellinen taustatyö ja ymmärtää, mitä kumpikin vaihtoehto vaatii. Onnea matkaan asuntosijoittamisen kiehtovaan maailmaan!

Jos haluat asiassa apua voit varata ilmaisen strategia puhelun täältä. VARAA ILMAINEN STRATEGIA PUHELU

Kirjailijasta

Janne Immonen

Janne Immonen on sociaalisesta mediasta ja TV:Stä tuttu sekä Rock Your Day:n perustaja. Janne on myös:

  • Valmentaja
  • Juuri EXITIN tehnyt yrittäjä
  • Hotellin omistaja
  • Kirjailija.

Vuonna 2015 Janne perusti ensimmäisen yrityksen, osti 12 asuntoa 1.vuoden aikana, joiden ansiosta pystyi jäämään töistä pois ja keskittymään yrityksen kasvattamiseen. Kalustettuja asuntoja tarjoava yritys nousi liikevaihdossa 2 milljoonan euron luokkaan ja maaliskuussa 2022 Janne myi yrityksensä ja teki EXITIN. Tämän aikana Janne on ollut useassa lehdessä, radiossa sekä mm. Diili-ohjelmassa. Tätä nykyä keskittyy valmentamiseen sekä uusien asioiden kehittämiseen.

INSPIRAATIOTA: