+358 40 1259 291

Tietosuojaseloste

ROCK YOUR DAY Oy:n tietosuojaseloste Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

 1. Rekisterinpitäjä 

ROCK YOUR DAY Oy 

Yhteystiedot: 

Wahlinkatu 8 78250 Varkaus 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Immonen Janne Wahlinkatu 8 78250 Varkaus 0401259291 janne.immonen@rockyourdaybook.com

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Tietosuojavastaava Janne Immonen Wahlinkatu 8 78250 Varkaus 0401259291 janne.immonen 

 1. Rekisteröidyt 

Asiakkaat , potentiaaliset asiakkaat. 

 1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste: 

 • esim. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 
 • asiakassuhteen hoitaminen 
 • palveluistamme kertominen 
 • Lähetä seuranta- ja mainosviestejä
 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot 

 • nimi 
 • osoite 
 • sähköposti 
 • puhelinnumero – laskutustiedot 
 1. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Wahlinkatu 8, 78250 Varkaus Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Kyseessä on yksityisesti pidettävä asiakasrekisteri, jonka tiedot on saatu joko asiakkaalta itseltään tai haettu internetin kautta yritysten tietoja. Asiakkaitamme ovat ensisijaisesti yritykset. Tarjoamme yrityksille kalustettuja asuntoja ympäri Suomen sekä tarvittaessa ulkomaille. Tietolähteenämme yhteystiedoissa asiakkaan itsensä ilmoittaman lisäksi on internet. Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: Myynti hakee uusia asiakkaita internetistä. Meillä ei ole käytössä mitään ohjelmaa asiakkaiden etsimiseen. 

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta 
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Condo Asunnot Oy:n ulkopuolelle. 

 1. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. 

 1. Henkilötietojen käsittelijät 

Asiakasrekisteriä käyttää Condo Asunnot Oy:n työntekijät. Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.